| Print side |

Forside | Idrætten | Børn | Elite | Klubber | Aktiviteter | Resultater | Kontakt | Udgivelser | Film

Foto

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Opdateret d. 19-06-2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen, den 10. juli 2019 kl. 20-21 på Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg.

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/Hans

 

4. Fastlæggelse af kontingent

 

5. Indkomne forslag:     

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer genfremsat, så de kan vedtages idet der henvises til sidste års generalforsamlingsvedtagelse.

 

§ 2 ---”Støtte tildeles efter ansøgning”.

 

Der tilføjes: Behandlingstid op til 2 måneder.

 

(Fremmødt 36 medlemmer – 30 medlemmer stemte for ændringen)

 

§ 6 --- ”Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og max. 5 medlemmer”-

 

Der tilføjes: Der kan derudover vælges 2 suppleanter.

 

(Fremmødt 36 medlemmer – 26 medlemmer stemte for ændringen)

 

§ 8, stk. 6: ---

 

Der tilføjes: Valg af op til 2 suppleanter for 1 år.

 

(Fremmødt 36 medlemmer – 28 medlemmer stemte for ændringen)

 

Vedtægtsændringer – betingelser jf. vedtægterne, § 10:

 

Jf. § 10 – Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af stemmerne på en generalforsamling hvor 2/3 af medlemmerne er mødt.

 

Hvis under 2/3 er mødt og forslaget vedtages med 2/3 flertal, kan det vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende generalforsamling, ligegyldigt hvor mange der er mødt.

 

Til generalforsamlingen var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer – kravet i forhold til vedtægtsændring er 2/3 af 72 medlemmer, dvs. 48. Det betød, at vedtægtsændringerne ikke ved denne generalforsamling kunne vedtages.

 

På baggrund heraf blev der afholdt afstemning ved håndsoprækning – se resultatet heraf under bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

 

Ovenstående resultat af gennemført afstemning betyder, at vedtægtsændringen kan vedtages i år..

 

Ud over dette forslag ønskes følgende ændring i vedtægten

§ 6 sidste punktum:

 

Kassereren er tegningsberettiget på foreningens konti og kan foretage de økonomiske transaktioner ved hjælp af Nem Ide.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Hans Christensen (kasserer)

 

Helle Ladefoged – modtager ikke genvalg

 

Ole Berggren – modtager ikke genvalg

 

Der skal derfor vælges mindst et nyt bestyrelsesmedl.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

8. Eventuelt


Seneste Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen
Information fra Støtteforeningen
En vidunderlig aften for RaceRunning
Inviation til Visionsseminar
Taksigelse fra Søren og Jonna Wrang
 

Genveje

RaceRunning Camp & Cup 2020 - DK

Støtteforeningen for RaceRunning Danmark

RaceRunning Facebook International

CPISRA

RaceRunning in English

Sponsorer

Via Biler Logo

RaceRunning Danmark - msi@dhif.dk -Betty Nansens Allé 57, 2. tv., 2000 Frederiksberg - 4084 2457
  |  Har du nyheder til hjemmesiden, skriv til webmasteren - msi@parasport.dk  |  
Page in english