| Print side |

Forside | Idrætten | Børn | Elite | Klubber | Aktiviteter | Resultater | Kontakt | Udgivelser | Film

Foto

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Opdateret d. 19-06-2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen, den 10. juli 2019 kl. 20-21 på Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg.

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/Hans

 

4. Fastlæggelse af kontingent

 

5. Indkomne forslag:     

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer genfremsat, så de kan vedtages idet der henvises til sidste års generalforsamlingsvedtagelse.

 

§ 2 ---”Støtte tildeles efter ansøgning”.

 

Der tilføjes: Behandlingstid op til 2 måneder.

 

(Fremmødt 36 medlemmer – 30 medlemmer stemte for ændringen)

 

§ 6 --- ”Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og max. 5 medlemmer”-

 

Der tilføjes: Der kan derudover vælges 2 suppleanter.

 

(Fremmødt 36 medlemmer – 26 medlemmer stemte for ændringen)

 

§ 8, stk. 6: ---

 

Der tilføjes: Valg af op til 2 suppleanter for 1 år.

 

(Fremmødt 36 medlemmer – 28 medlemmer stemte for ændringen)

 

Vedtægtsændringer – betingelser jf. vedtægterne, § 10:

 

Jf. § 10 – Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af stemmerne på en generalforsamling hvor 2/3 af medlemmerne er mødt.

 

Hvis under 2/3 er mødt og forslaget vedtages med 2/3 flertal, kan det vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende generalforsamling, ligegyldigt hvor mange der er mødt.

 

Til generalforsamlingen var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer – kravet i forhold til vedtægtsændring er 2/3 af 72 medlemmer, dvs. 48. Det betød, at vedtægtsændringerne ikke ved denne generalforsamling kunne vedtages.

 

På baggrund heraf blev der afholdt afstemning ved håndsoprækning – se resultatet heraf under bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

 

Ovenstående resultat af gennemført afstemning betyder, at vedtægtsændringen kan vedtages i år..

 

Ud over dette forslag ønskes følgende ændring i vedtægten

§ 6 sidste punktum:

 

Kassereren er tegningsberettiget på foreningens konti og kan foretage de økonomiske transaktioner ved hjælp af Nem Ide.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Hans Christensen (kasserer)

 

Helle Ladefoged – modtager ikke genvalg

 

Ole Berggren – modtager ikke genvalg

 

Der skal derfor vælges mindst et nyt bestyrelsesmedl.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

8. Eventuelt


Seneste Nyheder

En vidunderlig aften for RaceRunning
Inviation til Visionsseminar
Taksigelse fra Søren og Jonna Wrang
Invitation til åben træningssamling i Odense
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for RaceRunning i Danmark
 

Genveje

RaceRunning Camp & Cup 2020 - DK

Støtteforeningen for RaceRunning Danmark

RaceRunning Facebook International

CPISRA

RaceRunning in English

Sponsorer

Via Biler Logo

RaceRunning Danmark - msi@dhif.dk -Betty Nansens Allé 57, 2. tv., 2000 Frederiksberg - 4084 2457
  |  Har du nyheder til hjemmesiden, skriv til webmasteren - msi@parasport.dk  |  
Page in english