| Print side |

Forside | Idrætten | Børn | Elite | Klubber | Aktiviteter | Resultater | Kontakt | Udgivelser | Film

Foto

 

Inviation til Visionsseminar

Opdateret d. 15-09-2019

Kære Atleter/ledere/trænere i RaceRunning

 

 

Invitation til Visionsseminaret i RaceRunning den 19.-20. oktober 2019 i Odense

 

Hermed invitation til årets visionsseminar for RaceRunning den 19.-20. oktober i Odense. Vi ser frem til, at rigtig mange atleter, ledere og trænere deltager, så vi kan få så mange syn på RaceRunning som muligt.

 

Temaet i år bliver rekruttering af børn samt klubansvar for landsdækkende aktiviteter. Se vedlagte bilag.

 

Visionsseminariet foregår på Rosengårdskolen, Stærmosegårdsvej 51, 5230 Odense M.

Da der er primitiv overnatning i klasseværelser, bedes du selv medtage liggeunderlag og sovepose.

Ankomst lørdag den 19. oktober kl. 15.30-16.30

 

Lørdag den 19. oktober 2019

15.30 – 16.30 – Ankomst samt indkvartering
16.30 – 18.00 – Status – Hvor er RaceRunning nu – nationalt/internationalt

18.30 – 19.30 – Middag

19.30 – 21.00 – Oplæg/gruppearbejde om strategi for RaceRunning 2020-2024

21.00 – 22.00 – Social samvær

 

Søndag den 20. oktober 2019

08.00 – 09.00 – Morgenmad
09.00 – 10.30 – Konkrete mål for RaceRunning strategien 2020-2024

10.45 – 12.00 – Endelig oplistning af de aftalte aktiviteter samt hvem der er ansvarlig for hvilke aktiviteter

12.00 – 13.00 – Frokost

13.00              – Afslutning/afrejse

 

Visionsseminaret er gratis!!! – Der betales dog ikke kørepenge, men deltagerne har mulighed for at søge § 44 kørselstilskud gennem klubberne.

 

Tilmeldingen med navn, klub, e-mail og mobil nr., evt. speciel kost, samt om du vil overnatte fra lørdag til søndag, sendes pr. mail senest den 1. oktober 2019 til msi@parasport.dk

 

Omkring 1. oktober vil alle klubber modtage RaceRunning evalueringsrapporten for 2019, samt sæsonplanlægning for 2020. Samtidig vil alle klubber få et online spørgeskema, som såvel atleter, trænere og ledere har mulighed for at svare på. Disse svare spørgsmål og svar vil blive brugt i forbindelse med gruppearbejdet under Visionsseminaret.

 

I ugen op til seminaret, vil deltagerne modtage deltagerliste m.m. så man har mulighed for at planlægge fællestransport.

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt fra klubberne

 

 

På vegne af RaceRunning i Parasport Danmark

 

Med venlig hilsen

 

Det koordinerende udvalg

Susanne Ladefoged, Peter Kromann og Mansoor Siddiqi

 

 

 

----

 

Visionsseminar RaceRunning Danmark

 

Strategi 2020 – 2024 – Rekruttering – Børn og Unge – Klubansvar

 

Vores arbejde skal have fokus på at styrke RaceRunning i vores klubber, få fokus på hvilke gode muligheder der er for rekruttering af særligt børn og unge, og hvordan vi sammen og lokalt får etableret så stærke klubtilbud som muligt.

 

Vi skal arbejde med at få afdækket mål og indsatser, der giver RaceRunning-miljøerne og Parasport Danmark det bedste udgangspunkt for at få flere til sporten. Når strategi, barrierer, opgaver og ansvar er beskrevet, skal alle involverede parter kunne igangsætte handlinger frem mod 2024. Det er vigtigt at vi arbejder målrettet og realistisk, så det er muligt at handle og samtidig kunne nå delmål frem mod 2024.

 

Vigtigst er det at alle bidrager aktivt – at alle bidrager positivt – at alle ser muligheder

 

Strategiarbejdet bliver styret via en struktureret proces, hvor alle bidrager og der også arbejdes i mindre grupper. Opdeling af grupper sker på tværs af bredde, elite, klubber og erfaring.

 

Spørgsmål vi skal arbejde med

 

Rekruttering

·         Hvad er vores største potentiale for flere aktive?

·         Hvor er vores største potentiale for flere aktive?

·         Hvem er de centrale personer for at indfri potentialet?

·         Hvordan får vi disse personer aktiveret bedst muligt?

·         Hvad er de største barriere for at det kan lykkedes?

 

Børn og Unge

·         Hvor skal vi lave særlige indsatser for at nå ud til nye børn?

·         Hvor finder vi nye ressourcepersoner?

·         Hvilke barrierer er der for at nå ud til nye børn og unge?

 

Klubansvar

·         Hvordan får vi sikret struktur i klubberne?

·         Hvem kan sikre struktur i klubberne?

·         Hvor finder vi (måske) nye ressourcer til klubberne?

·         Hvad er barriererne for at sikre en god klubstruktur?

·         Hvordan får vi sikret struktur på landsdækkende aktiviteter?

·         Hvem kan sikre struktur på landsdækkende aktiviteter?

·         Samarbejde klubberne på tværs i forhold til arrangement i klubberne.

·         Hvordan fastholder vi de atleter vi har i dag?

·         Forældre involvering hvordan?


Seneste Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen
Information fra Støtteforeningen
En vidunderlig aften for RaceRunning
Inviation til Visionsseminar
Taksigelse fra Søren og Jonna Wrang
 

Genveje

RaceRunning Camp & Cup 2020 - DK

Støtteforeningen for RaceRunning Danmark

RaceRunning Facebook International

CPISRA

RaceRunning in English

Sponsorer

Via Biler Logo

RaceRunning Danmark - msi@dhif.dk -Betty Nansens Allé 57, 2. tv., 2000 Frederiksberg - 4084 2457
  |  Har du nyheder til hjemmesiden, skriv til webmasteren - msi@parasport.dk  |  
Page in english