| Print side |

Forside | Idrætten | Børn | Elite | Klubber | Aktiviteter | Resultater | Kontakt | Udgivelser | Film

 

 

Godkendelse af personlige assistenter på banen – ansøgningsformular afleveres senest d 9. juli 2018

 

Da stævnet skal leve op til WPA’s reglement har atleterne som udgangspunkt ikke ret til at modtage personlig assistance på banen. Vi har dog gjort det muligt for alle at søge om godkendelse til at modtage personlig startassistance. Nogle atleter i RR1 klassen har også en særlig mulighed for at ansøge om at modtage styringsassistance under løbet.

 

For at blive godkendt til at modtage eller yde personlig startassistance eller RRA assistance, skal man ansøge ved hjælp af den officielle ansøgningsformular (kan findes hos din teammanager). Ansøgningsfristen er mandag d 9. juli 2018.

 

Herunder kan du læse om reglerne, som skal overholdes i forbindelse med de forskellige former for assistance.

 

Personlig startassistance
I overordnede træk følges reglerne for atleter i sportsklasserne F31-33 og F51-54, som tillader atleter med svært fysisk handicap at modtage assistance på banen. Dog med det forbehold at assistenterne kun må fungere som praktiske hjælpere og ikke give sportslige råd eller anden trænermæssig vejledning.

For at sikre at retningslinjerne bliver overholdt skal alle personlige starthjælpere godkendes.

Retningslinjer for startassistenter på banen

 • Én assistent pr. atlet pr. løb kan få adgang til at hjælpe atleten og officials med at sikre sig, at atleten bliver gjort ordentligt klar ved startlinjen.
 • Guiden skal trække sig tilbage fra konkurrenceområdet, så snart vedkommende har udført sit hverv og skal i øvrigt adlyde ethvert direktiv fra officials, når de befinder sig i konkurrenceområdet.

 

Tillægsregel for den særlige gruppe af atleter defineret som RRA
RRA er en åben klasse og er tiltænkt den lille gruppe af atleter, som tilhører RR1, men har et grundlæggende behov for assistance under løbet. RRA atleter kan derfor som de eneste få en godkendelse til at blive assisteret under et løb, dog kun med sporadisk hjælpestyring med det mål at holde atleten på rette kurs og efter følgende retningslinjer:

 

Under løbet

 • Assistenten skal være positioneret til venstre for atleten.
 • Hjælpestyring er kun tilladt sporadisk, med korte berøringer på styret, som skubber modsat løberetningen for at korrigere hvis atleten er på vej ind i en tilstødende bane.
 • Der skal principielt gives så lidt hjælp som muligt. Det er derfor ikke tilladt for assistenten at have kontinuerlig kontakt med hverken RaceRunneren eller atleten.        

Ved mållinjen

 • Den assistent som følger atleten på banen må ikke krydse mållinjen, da de vil forstyrre måltid og foto.
 • Derfor skal assistenten stoppe 3 meter før mållinjen (markeret med kegle) og lade atleten passere alene. Der vil være officielle målassistenter til at modtage atleterne på den anden side.
 • Assistenten skal blive i banen til alle løbere er i mål, først da må han/hun krydse mållinjen eller gå væk fra banen

 

Generelle retningslinjer for assistenter på banen

 • Assistenter må kun handle som praktisk hjælper
 • Når man er på banen må man kun udføre den specifikke hjælpeopgave.
 • Ingen sportslig rådgivning
 • Ingen trænermæssig vejledning
 • Ingen tilråb eller jubel
 • Ikke forstyrre de andre atleter

 

Overtrædelse af retningslinjerne kan medføre diskvalifikation
Enhver atlet, der giver eller modtager assistance som ikke overholder ovenstående retningslinjer om start assistance eller RRA assistance, vil få en advarsel af dommeren og blive meddelt, at han i tilfælde af en gentagelse vil blive diskvalificeret fra konkurrencen. Hvis en atlet efterfølgende diskvalificeres fra konkurrencen, vil enhver præstation, der er opnået frem til dette tidspunkt i den pågældende konkurrence, blive erklæret ugyldigt. Præstationer opnået i tidligere runder, vil dog betragtes som gyldige.

 

Rød assistent-vest udleveres i Atletteltet
20 minutter før hvert en­kelt løb kaldes atleterne til start. Herefter har de 5 minutter til at melde sig klar i atletteltet. Her kan de sammen med deres personlige assistent gøre sig klar til løbet. Hvis en assistent er godkendt til at yde assistance på banen, for denne udleveret en rød assistent-vest i atletteltet.

Callroom dommerne vil løbende kalde atleterne fra atletteltet over i callroom teltet. Personlige assistenter kan kun få lov at følge med, hvis de overholder ovenstående regler og er i klædt den officielle røde assistent-vest.

 

Genveje

Tilmelding til FM – 15. september 2018 i Odense

Camp & Cup 2018

Box - RR Motionsløb 2017

Støtteforeningen for RaceRunning Danmark

RaceRunning Facebook International

CPISRA

RaceRunning in English

Sponsorer

Via Biler Logo

RaceRunning Danmark - msi@dhif.dk -Betty Nansens Allé 57, 2. tv., 2000 Frederiksberg - 4084 2457
  |  Har du nyheder til hjemmesiden, skriv til webmasteren - msi@parasport.dk  |  
Page in english